Sūtīt aizliegts

Izmantojot Pasta Staciju pārsūtīt nedrīkst:

Sūtījumus, kuru svars pārsniedz 31.5 kg. Šādus sūtījumus lūdzam iepakot un sadalīt pa vairākiem nodalījumiem.
Priekšmetus, kas var kļūt bīstami apkalpojošajiem darbiniekiem, sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus vai Pasta Staciju.
Narkotiskas vai psihotropas vielas.
Ugunsbīstamas, viegli uzliesmojošas, sprāgstošas vielas.
Erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālus, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, nekrofīlija, zoofīlija vai vardarbība.
Dzīvniekus (tai skaitā zivis un reptiļus). Kā izņēmumu pārsūtīt drīkst - bites, dēles un zīdtauriņu kāpurus atbilstošos slēgtos konteineros.
Ātri bojājošos un temperatūras jūtīgus pārtikas produktus, kas var radīt nepatīkamu smaku vai sabojāt iepakojumu, rezultātā sasmērējot iekārtu.
Naudu, uzrādītāja vērtspapīrus, dārgmetālus un citus dārgus materiālus, juvelierizstrādājumus vai īpaši vērtīgus priekšmetus.

Sūtījumu konfiscēšana un atvēršana

Pasta sūtījumi, kurus atbilstoši Pasta likumam aizliegts pārsūtīt, konfiscējami un iznīcināmi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, par konfiskāciju paziņojot sūtītājam.


Ja kādam pasta terminālu darbiniekam rodas aizdomas par sūtījuma neatbilstību Pasta likumam, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs, sasaucot atbilstošu komisiju, atvērt sūtījumu un sastādīt aktu par sūtījuma atvēršanu. Aktā par pasta sūtījuma atvēršanu, priekšmetu izņemšanu no pasta sūtījuma vai to iznīcināšanu norāda:


  • Sūtījuma atvēršanas vietu un datumu;
  • Sūtījuma atvēršanas iemeslu;
  • Sūtījuma svaru pirms atvēršanas;
  • Sūtījumā esošo priekšmetu aprakstu;
  • Glabāšanā nodoto izņemto priekšmetu nosaukumus, daudzumu un vērtību;
  • Sūtījuma svaru pēc atsevišķu priekšmetu izņemšanas;
  • Iznīcināto priekšmetu daudzumu, vērtību un iznīcināšanas veidu;
  • Komisijas locekļu vārdus, uzvārdus, amatus.

Sūtītājs tiek informēts par sūtījuma atvēršanu un tālākajām darbībām.

Vispārīgie lietošanas noteikumi

Lai iepazītos ar vispārīgajiem Pasta Stacijas pašapkalpošanās terminālu tīkla lietošanas noteikumiem un tiesību atrunu, lūdzu sekojiet šai saitei.